Sydän etusijalla

Laillistetun psykologin palvelut aikuisille: keskustelutuki etävastaanottopalveluna stressin, uupumuksen, ahdistuksen, masennuksen, paniikin ja pelkojen lievittämiseksi.

Palvelu (videovastaanotto) toteutetaan selainpohjaisella turvallisella Medixine-alustalla. Videon tukena on chat ja tuki liitetiedostoille. Chat mahdollistaa sähköpostin korvaavien luottamuksellisten viestien (kuvien ja dokumenttien) lähetyksen. Palvelun käyttö ei vaadi asiakkaalta muuta kuin selaimen (firefox) ja internet-yhteyden sekä videovastaanottojen yhteydessä kameran ja mikrofonin. Palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla (ks. yläpalkki: etävastaanotto). Kirjauduttuaan asiakas voi saada psykologin tukea myös puhelimitse.

Tuki on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat terveydenhoitoalan laillistetun ammattilaisen, psykologin ja ”sielun asiantuntijan” apua (uusia näkökulmia ja uusia malleja) ratkaistakseen elämänsä ongelmia ja päästääkseen elämässään turvallisesti eteenpäin hyvinvointia tukevan tavoitteen ja hyvän tulevaisuuden näkymän (mielikuvan) suunnassa. Tuki ei ole hoitosuhde eikä tukeen saa toistaiseksi Kela-korvausta. Tuki sopii niille, joista se tuntuu koko sydämessä hyvältä ratkaisulta.


Voidakseen hyvin tilavuudellinen (kuutiollinen) sydän (sielu, psyyke) tarvitsee pitkän aikavälin korrelaatioita, jotta se lyönti lyönniltä tai värähdys värähdykseltä tuntisi varmasti (fraktaalinen dynamiikka) ja jatkuvasti sydämessään ylhäältä (korkeudesta) tulevan (elämän) hengen (puun, algoritmin, askelmallin) hedelmän, rakkauden (sykevaihtelun) voiman (amplitudin neliön, tiedon ja suunnan ohjauksen) merkityksen (rakkaus ei koskaan häviä, energian säilymisen laki) ja mielen (elämän punaisen langan, lineaarisen riippuvuuden) tekemässään työssä ja kulkemallaan (valon) tiellä. Ylhäältä tuleva Tie(to) ei
katkea (romahda) eikä hajoa satunnaisuuksissa (stressissä, paniikissa, suuressa ahdistuksessa, masennuksessa, uupumuksessa). Sen voiman ohjaus (niin kuin kompassisuunta) ei katoa maailman myrskyjen ja epäjärjestyksen (entropian) edetessä eikä elämäntilanteissa (pandemioissa, ilmastonmuutoksessa), joissa ei voi suunnitella pitkällä aikavälillä. Epävarmuuden ja epäjärjestyksen (entropian) lisääntyessä sielun tapahtumaympäristössä (maailmassa), eteneminen elämässä niin kuin suunnistaminen erittäin vaikeakulkuisessa ja pusikkoisessa maastossa alkaa muistuttaa satunnaiskulkua
(siksak-liikerataa, Brownin liikettä). Siinä esiintyy yhä enemmän lyhyen aikavälin korrelaatiota ja sielun (sydämen) sykevaihtelun pituutta voi ennustaa vain muutama sysäys eteenpäin (ennustaa sepelvaltimotautia). Silloin ahdistus ja pelot sekä huolet (pärjäämisestä) lisääntyvät. Usko joutuu koetukselle. On edettävä maaliin vain pienin askelin positiivisella mielellä (kielellä) huumorilla höystettynä ja pysyteltävä tyynenä ja toiveikkaana sekä hyödynnettävä kaikki voimavarat. Taakseen ei kannata katsella.


Suurempaan maaliin (elämään) johtava suora tie tai elämän punainen lanka kuvaa sielun moniulotteisen tapahtumahorisontin (värähtelyn taajuuskaistojen) projektiota (komeetanmallista pistejoukkoa) yhteen ulottuvuuteen, rajoja, joiden sisäpuolella tasapainossa kulkeminen (eläminen) on turvallista ja terveellistä.
Sydämen romahtamiselta pelastava ja elämän maaliin johtava tiedon ja tulevaisuuden kaupungin ovi löytyy Helsingin yliopiston sinetissä olevasta nelikirjaimisesta nimestä JHWH. Sen konsonanteista muodostuvan nimen luku 26 on ainoa kokonaisluku, joka on yksin neliöluvun ja kuutioluvun välissä (sydämessä). Luvusta 26 (raudan järjestysluku) todisti (ensimmäisenä) ranskalainen matemaatikko Pierre de Fermat.


Sydämellisesti tervetuloa Tiedon kaupunkiin sen oven (sydämen) vetovoiman (täyteyden) kautta.